Dlaczego my ?

Nasza firma skupia się głownie na działalności związanej z ochroną środowiska przed hałasem. Projektujemy i wykonujemy obudowy akustyczne i instalacje mające na celu poprawę klimatu akustycznego na stanowiskach pracy jaki i w środowisku zewnętrznym.

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu zabezpieczeń przeciwhałasowych oraz BHP. Zlecenia realizujemy w systemie „pod klucz” od identyfikacji źródeł hałasu poprzez analizę akustyczną, projekt i montaż, w pełni uwzględniając wymagania inwestora i specyfikę zakładu oraz produkcji.

Ekrany akustyczne ograniczają rozprzestrzenianie się hałasu od źródła do odbiorcy. Najczęściej stosuje się je tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania szczelnej obudowy izolacyjno-dźwiękochłonnej, lub wymagane obniżenie poziomu hałasu jest niewielkie. Zasada działania ekranu polega na eliminowaniu fali bezpośredniej biegnącej od źródła hałasu do obiektu chronionego.

Skuteczność ekranu zależy od widma ekranowanego hałasu, oraz od różnicy długości dróg fali bezpośredniej i obiegającej ekran. Ekran akustyczny nie działa, jeśli nie tworzy tzw. cienia akustycznego. Skuteczność ekranów akustycznych zwykle nie przekracza 10 dB.

Wyjątki stanowią sytuacje, w których odległości pomiędzy źródłem hałasu, ekranem i odbiornikiem są porównywalne z gabarytami ekranu. Wykonywane są z segmentów dźwiękochłonnych przykręcanych do konstrukcji wsporczej która mocowana jest do fundamentów za pomocą kotew.

0 mb
Zamontowanych ekranów
0 m2
Zamontowanych ekranów

OFEROWANE USŁUGI

  • Ekrany akustyczne przy drogach,
  • ekrany akustyczne przy torach kolejowych,
  • roboty palowe,
  • badania hałasu.
Copyright © All Rights Reserved.