Krzysztof Ratajczyk

Wyciszali nasze kompresory, których praca jest niezbędna do obsługi maszyn CNC na naszym zakładzie. Obudowy przez nich zrealizowane, skutecznie zwiększyły komfort pracy, i huk który towarzyszy ładowaniu kompresora jest zdecydowanie mniejszy. Słyszalny, lecz w stopniu tak niewielkim iż jest on niezauważalny przy pracy innych maszyn.